687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f5a4546643377332e6a7067

قبل Major نگاهی به Bucharest Minor Meta Recap بیندازیم

اولین مرحله DPC Minor تمام شد و قدم اصلی برداشته شد.وقتشه که نگاهی به استراتژی بازیکنان حرفه ای در Patch جدید بیاندازم. 82 هیرو پیک شدند و از میزان رقابت 87 هیرو در 47 بازی نتیجه بسیار خوبی حاصل شد. با فقط دیدن این امار سخت میشه گفت"Everything can w ...

Lina and GrimStroke

بررسی متا مسابقات Bucharest Minor ؟! کدام هیرو ها برنده شدن !

  با رسیدن مسابقات Bucharest Minor به دور فینال ، بیاید یک نگاهی بندازیم به طرز شکل گیری Meta در چند روز اخیر ساپورت یا feed دادن با نگاهی به بیشترین Pick های این هفته ، با آمار های جدید روبرو شدیم . با 19 بار Pick شدن Tuskar بار در کل 4 ...